Home » صفحۀ نخست » تماس با ما

جهت شریکسازی نظریه ها و پیشنهادات تان، از طریق ایمیل زیر می توانید با ما به تماس شوید:

admin@bayyinat.org

مرکز مجازی بینات نیاز به همکارانی دارد. در صورتیکه علاقمند همکاری با این نهاد استید، لطفاً با ما به تماس شوید.


سپاس فراوان از محترم منیرالله گلابیار احمدزی که متن ترجمه های کشککی و سلجوقی و همچنان ترجمه شاه ولی الله دهلوی را تهیه نمودند. خداوند متعال پاداش زحمات اش را به وی ارزانی فرماید.