Home » صفحۀ نخست » پرتو نور در عقل

مشخصات کتاب

عنوان: پرتو نور در عقل
نویسنده: دکتور محمد عمر جویا
سایر مشخصات: کابل: 1397

در «پرتو نور در عقل»، دکتور جویا با دیدگاه اشراقی در مورد «عقل» و «خرد» بحث می‌کند. آن‌چنان که در علوم ذهنی معاصر به اثبات رسیده، عقل از یک سلسله خطاهای ذهنی و تعصب ادراکی رنج می‌برد، و این باعث می‌شود که عقل نتواند به‌گونۀ عینی و دور از گرایش‌ها به تفکر و تعقل بپردازد، و در نتیجه در درکِ واقعیت دچار انحراف و خطا می‌شود. در این کتاب، نویسنده استدلال می‌ورزد که اشراقِ «نور» بر دل و روح، توانایی بالقوۀ عقل را جهت درکِ حقایقِ هستی فِعلیت می‌بخشد. آن گاه که نور الهی بر دل و عقل آدمی متجلی گشت، درک و فهمی «زاید» بر عقل دست می‌دهد که درکِ عینی از حقایقِ هستی را دارا خواهد بود. اما رمزِ دست‌یابی به چنین فهم و آگاهی، زدودن آئینه دل از گرایش‌ها و زشتی‌ها و پلیدی‌های این دنیاست، تا پرتو انوار الهی بتواند بر دل و عقل بتابد.

 

جهت خریداری نسخۀ فزیکی کتاب از طریق انترنت، با استفاده ازین پیوند فرمایش داده می توانید.

 

در شهر کابل، کتاب را از کتابفروشی های زیر دریافت نموده میتوانید:

  • کتابفروشی مصلح، مرکز تجارتی بابرشاه، مقابل نگارستان ملی، جادۀ آسمایی/ آسه ماهی، نزدیک مسجد شاه دوشمشیره.
  • کتابفروشی آریانا، روبروی تعمیر شرکت اتصالات، چهارراهی حاجی یعقوب، شهر نو.
  • کتابفروشی شاه محمد، مارکیت اتحاد، چهارراهی صدارت، روبروی جادۀ وزارت داخله.
  • نشر زریاب، مرکز تجارتی احمدیار، چهارراهی قلعه نجارها، خیرخانه.

در شهر مزارشریف:

  • شهر کتاب بلخ
  • انتشارات سعادت
  • انتشارات ثقافت

در شهر هرات:

  • انتشارات قدس
  • شهر کتاب رسالت
جستجو در وبسایت