مشخصات کتاب

عنوان:  فقه اکبر
نویسنده:  امام اعظم ابوحنیفه نعمان بن ثابت (80-150 هـ ق)
سایر مشخصات:  برگرداننده از عربی به فارسی: محمد عمر جویا